Aktualności

Sympozjum historyczne


Serdecznie zapraszamy na historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe organizowane w ramach przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku: „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”, które odbędzie się 25 maja 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku.Sympozjum organizowane jest przez Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższą Szkołę...

Na drodze do koronacji Cudownego Obrazu


Z radością informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Adam Szal powołał Komisję ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się w naszym Konwencie 17 lutego 2017. Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowanie historyczne dotyczące kultu Cudownego Wizerunku. Ufamy, że spełnią się pragnienia przeworszczan i wyczekiwana przez ponad 90 lat koronacja wkrótce nastąpi.Jednak aby mogło...

Opracowanie historyczne


Informujemy, że ukazała się historyczna publikacja „550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465 - 2015)” wydana pod redakcją O. Marcelego Gęśli OFM i O. Aleksandra Sitnika OFM. Opracowanie to zawiera 19 artykułów, częściowo prezentowanych w formie referatów podczas kon­fe­rencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się 30 V 2015 roku w MOK...

Album „550 lat Bernardynów w Przeworsku”


Z przyjemnością informujemy, że po prawie trzech latach prac i przygotowań został wydany jubileuszowy album „550 lat Bernardynów w Przeworsku” autorstwa Wojciecha Kapusty i Szymona Wilka.Album w formacie A4 liczy 256 stron ilustrowanych 420 fotografiami. Oprócz zdjęć zawiera informacje historycznie opracowane na podstawie nowych badań, a także informacje o bieżącej działalności duszpasterskiej w naszej...