kancelaria

Dodano przez kancelaria

Życzenia Wielkanocne 2024 r.


    Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, dążcie do tego, co w górze. Alleluja! Mszał Rzymski, Antyfona   Drodzy w PANU !          Niech Chrystus Zmartwychwstały rozpromieni Wasze serca swoim światłem, umocni nadzieję i pozwoli cieszyć się z udziału w Misterium Paschalnym teraz i w wieczności. Niech błogosławi...

Msza święta prymicyjna o. Karola Kidy


W sobotę w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas liturgii z rąk arcybiskupa, metropolity krakowskiego ks. abp Marka Jędraszewskiego  święcenia prezbiteratu przyjęło pięciu bernardynów: o. Karol Kida OFM, o. Eliasz Kucharski OFM, o. Tomasz Kaczmarczyk OFM, o. Filip Czub OFM i o. Celestyn Cebula OFM. Natomiast w poniedziałek 7 czerwca swoją Mszę św. prymicyjną w naszym kościele...

Wprowadzenie na urząd proboszcza o. Erwina Ceklarza.


30 sierpnia  w niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12.15 nastąpiło uroczyste wprowadzenie o. Erwina Ceklarza w urząd proboszcza naszej parafii. Wprowadzenia dokonał ks. vice dziekan dekanatu ks. Leszek Gruszecki z Siennowa. O. Erwin Ceklarz wyznał uroczyście wiarę i złożył przysięgę dotykając Ewangeliarza. Dziękujemy wszystkim za obecność i prosimy o modlitwę w intencji całej...