Koronacja cudownego wizerunku

Koronacja cudownego wizerunku


Koronacja cudownego wizerunku Przeworskiej Matki Pocieszenia w Kościele OO. Bernardynów w Przeworsku

8 Wrzesień 2019 Roku

KORONACJI WIZERUNKU CUDOWNEJ PRZEWORSKIEJ MATKI BOŻEJ POCIESZENIA dokonał Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski w niedzielę 8 września 2019 r. o godz.11.00 w naszym kościele parafialnym OO Bernardynów w Przeworsku. Gwardian klasztoru w Przeworsku o. Izajasz Styczyński OFM mówił na początku Mszy św., że korony dla Matki Bożej Pocieszenia są „wotum wdzięczności, miłości i oddania”. – Dzisiejszym aktem koronacji pragniemy umocnić naszą miłość i oddanie Przeworskiej Matce Pocieszenia

Słowo Boże wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji krokowskiej ojciec Damian Muskus, który podczas homilii mówił

„Profanujemy miłość do Matki za każdym razem, gdy godzimy się na traktowanie Ewangelii jako karty przetargowej w rozgrywkach politycznych, jako oręża służącego niszczeniu przeciwników ideowych. Żadna siła nie zdołała pokonać czci, jaką od wieków otaczana jest tutaj Matka Jezusa. Cztery stulecia, wypełnione cierpliwą, niezłomną wiarą przodków, doprowadziły do uroczystego dnia, kiedy po latach starań i oczekiwań na skronie Maryi i Dzieciątka zostaną włożone korony: symbol miłości do Matki, znak wdzięczności za Jej opiekę, widzialny dowód zobowiązania do życia według wskazań Jej Syna. Swoją homilię bp Damian Muskus zakończył modlitwą do Pani Przeworskiej. – Przychodzimy do Ciebie, byś pomogła nam kochać Jezusa i założony przez Niego Kościół – zwracał się do Maryi. Powierzył Jej młode pokolenie Polaków, ich rodziców, osoby starsze, cierpiące duchowo i fizycznie, a także kapłanów, zakonników i siostry zakonne, misjonarzy i wspólnoty Kościoła, by były dla świata „czytelnym znakiem miłości Boga” Wypraszaj mądrość i wyobraźnię miłosierdzia dla rządzących, by dobro wspólne i ludzka godność były dla nich wartością nadrzędną – modlił się biskup. – Spójrz ze szczególną miłością na mieszkańców tej przeworskiej ziemi. Daj im miłosierne serca. Pomóż im wieść piękne życie. Niech Twoje wstawiennictwo uczyni ich apostołami dobra, pokoju i nadziei

Uroczysta Msza święta koncelebrowana sprawowana była prze ponad 40 kapłanów diecezjalnych i zakonnych . Po homilii metropolita przemyski abp Adam Szal wraz z bp. Damianem Muskusem nałożyli na cudowny obraz korony, które powstały z ofiar ponad 600 osób. Na zakończenie uroczystości gwardian klasztoru ojciec Izajasz Styczyński, odczytał akt zawierzenia Przeworskiej Matce Bożej Pocieszenia.

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Przeworska cudowna Matko Pocieszenia, która od wieków chronisz nasze rodziny, ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę do Syna zagubionym i zrozpaczonym, przyjmij naszą modlitwę. Przez Twoje Matczyne Serce Niepokalane oddajemy Jezusowi całe nasze życie. Prowadź nas drogą Bożych przykazań, drogą chrześcijańskiego zjednoczenia z Bogiem i pomagaj nam wzrastać w żywej wierze i miłości. Tobie, Matko, polecamy cały Kościół, Ojca Świętego Franciszka, naszego Arcybiskupa Adama, obecnego z nami biskupa Damiana wszystkich biskupów i kapłanów i osoby konsekrowane. Bądź Pocieszycielką Strapionych, cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Królowo Przeworska bądź Pocieszycielką  Kościoła, Tą, która kocha i która wspiera. Pociesz lud, który Cię kocha i czci, rodziny które pragną Twojej opieki, wszystkich zatroskanych, strudzonych, cierpiących, zranionych na ciele i na duszy, żyjących w trudnych warunkach. Pociesz młodych, zwłaszcza tych, którzy w wyniku bolesnych okoliczności są opuszczeni i rozczarowani, tych wszystkich, którzy odczuwają w sercu silną potrzebę miłości, dawania siebie, którzy rozwijają wzniosłe ideały w pracy duchowej i społecznej. Prosimy Cię Matko Króluj nam, ochraniaj i wspieraj również naszą Bernardyńską Prowincję Zakonną nazwaną Twoim imieniem, jako bernardyni jesteśmy dumni z naszych współbraci, którzy od 1453 r. na różne sposoby szerzyli kult Najświętszej Maryi Panny. Bogarodzicy poświęcono dziesiątki kościołów bernardyńskich, zarówno tych, w których dane jest nam nadal posługiwać, jak i tych w których służą inni bracia powołani przez Pana. Wejrzyj Przeworska Pani na tych wszystkich współbraci moich, którzy przed nami posługiwali w tym klasztorze i w tej parafii. Żyjących otaczaj swoją opieką i wspieraj a zmarłym wyproś łaskę wiecznego zbawienia.

O Matko Pocieszenia, pociesz wszystkich, spraw by wszyscy pojęli, że tajemnica szczęścia leży w tym, by iść za Twym Synem, Jezusem. Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do naszej parafii i dla wszystkich którzy się do Ciebie uciekają  strumień tych łask, które ukształtują nas samych, nasze rodziny na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pomóż nam tak żyć, abyśmy byli godni Twojego Syna, tak kochać, by Ciebie nie zasmucać; tak postępować, jak Ty tego pragniesz! Błogosław naszym postanowieniom i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania Królestwa Twojego Boskiego Syna , do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.

Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.