Wprowadzenie na urząd proboszcza o. Erwina Ceklarza.

Wprowadzenie na urząd proboszcza o. Erwina Ceklarza.


30 sierpnia  w niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12.15 nastąpiło uroczyste wprowadzenie o. Erwina Ceklarza w urząd proboszcza naszej parafii. Wprowadzenia dokonał ks. vice dziekan dekanatu ks. Leszek Gruszecki z Siennowa. O. Erwin Ceklarz wyznał uroczyście wiarę i złożył przysięgę dotykając Ewangeliarza. Dziękujemy wszystkim za obecność i prosimy o modlitwę w intencji całej naszej parafii i o. Erwina Ceklarza nowego proboszcza parafii.