Aktualności

Wiadomości z życia Parafii pw. św. Barbary w Przeworsku

Msza święta prymicyjna o. Karola Kidy


W sobotę w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas liturgii z rąk arcybiskupa, metropolity krakowskiego ks. abp Marka Jędraszewskiego  święcenia prezbiteratu przyjęło pięciu bernardynów: o. Karol Kida OFM, o. Eliasz Kucharski OFM, o. Tomasz Kaczmarczyk OFM, o. Filip Czub OFM i o. Celestyn Cebula OFM. Natomiast w poniedziałek 7 czerwca swoją Mszę św. prymicyjną w naszym kościele...

Wprowadzenie na urząd proboszcza o. Erwina Ceklarza.


30 sierpnia  w niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12.15 nastąpiło uroczyste wprowadzenie o. Erwina Ceklarza w urząd proboszcza naszej parafii. Wprowadzenia dokonał ks. vice dziekan dekanatu ks. Leszek Gruszecki z Siennowa. O. Erwin Ceklarz wyznał uroczyście wiarę i złożył przysięgę dotykając Ewangeliarza. Dziękujemy wszystkim za obecność i prosimy o modlitwę w intencji całej...

Koronacja cudownego wizerunku


Koronacja cudownego wizerunku Przeworskiej Matki Pocieszenia w Kościele OO. Bernardynów w Przeworsku 8 Wrzesień 2019 RokuKORONACJI WIZERUNKU CUDOWNEJ PRZEWORSKIEJ MATKI BOŻEJ POCIESZENIA dokonał Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski w niedzielę 8 września 2019 r. o godz.11.00 w naszym kościele parafialnym OO Bernardynów w Przeworsku. Gwardian klasztoru w Przeworsku o. Izajasz Styczyński...

Consolatio Populi Prevorscensis


„Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku” – to tytuł najnowszej książki poświęconej w całości historii Cudownego Wizerunku Przeworskiej Madonny. Redaktorem naukowym publikacji jest Szymon Wilk, zaś technicznym Wojciech Kapusta. Książka jest owocem zorganizowanego przed dwoma miesiącami sympozjum historyczno-mario­lo­gicz­nego. Na 352 stronach zawarto jedenaście interesujących...

Sympozjum historyczne


Serdecznie zapraszamy na historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe organizowane w ramach przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku: „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”, które odbędzie się 25 maja 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku.Sympozjum organizowane jest przez Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższą Szkołę...

Na drodze do koronacji Cudownego Obrazu


Z radością informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Adam Szal powołał Komisję ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się w naszym Konwencie 17 lutego 2017. Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowanie historyczne dotyczące kultu Cudownego Wizerunku. Ufamy, że spełnią się pragnienia przeworszczan i wyczekiwana przez ponad 90 lat koronacja wkrótce nastąpi.Jednak aby mogło...

Opracowanie historyczne


Informujemy, że ukazała się historyczna publikacja „550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465 - 2015)” wydana pod redakcją O. Marcelego Gęśli OFM i O. Aleksandra Sitnika OFM. Opracowanie to zawiera 19 artykułów, częściowo prezentowanych w formie referatów podczas kon­fe­rencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się 30 V 2015 roku w MOK...