Życzenia Wielkanocne 2024 r.

Życzenia Wielkanocne 2024 r.


 

 

 

Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, dążcie do tego, co w górze. Alleluja!

Mszał Rzymski, Antyfona

 

 

Drodzy w PANU !

         Niech Chrystus Zmartwychwstały rozpromieni Wasze serca swoim światłem, umocni nadzieję i pozwoli cieszyć się z udziału w Misterium Paschalnym teraz i w wieczności. Niech błogosławi i strzeże na drogach codziennego życia a Maryja nasza Matka otacza swoja opieką.

 

Z pamięcią modlitewną wspólnota    OO. Bernardynów w Przeworsku

  1. o. Erwin Ceklarz – proboszcz i gwardian klasztoru

 

Przeworsk, Wielkanoc A. D. 2024