Consolatio Populi Prevorscensis


Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku

Consolatio Populi Prevorscensis


„Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku” – to tytuł najnowszej książki poświęconej w całości historii Cudownego Wizerunku Przeworskiej Madonny. Redaktorem naukowym publikacji jest Szymon Wilk, zaś technicznym Wojciech Kapusta. Książka jest owocem zorganizowanego przed dwoma miesiącami sympozjum historyczno-mario­lo­gicz­nego. Na 352 stronach zawarto jedenaście interesujących artykułów poświęconych różnym aspektom kultu Matki Bożej Pocieszenia i ilustrowanych niemal 50 fotografiami.

Aby dobrze i świadomie przeżyć zbliżające się epokowe wydarzenie, jakim jest pierwsza w historii Przeworska koronacja Cudownego Wizerunku Matki Bożej, warto wcześniej zapoznać się z przebogatą historią naszego wyjątkowego Obrazu Pani Pocieszenia przedstawioną na kartach tego opracowania. Jest to niezwykle wartościowa książka, będąca jednocześnie niepowtarzalną pamiątką Roku Koronacyjnego.

Promocja książki odbędzie się 24 lipca (środa) w Sali Narad Ratusza w Przeworsku. Szczegółowy program znajdą Państwo → na plakacie promocji. Publikację tę można będzie nabyć w zakrystii naszego Kościoła, a także wysyłkowo, kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego: przeworsk.bernardyni@wp.pl.