Sympozjum historyczne

Sympozjum historyczne


Serdecznie zapraszamy na historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe organizowane w ramach przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku: „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”, które odbędzie się 25 maja 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku.

Sympozjum organizowane jest przez Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku oraz Akcję Katolicką pw. Św. Barbary w Przeworsku. W trakcie tegoż sympozjum będzie można wysłuchać szeregu krótkich i treściwych referatów związanych z bliską sercu Przeworszczan tematyką kultu Matki Bożej Pocieszenia w Cudownym Wizerunku.