Opracowanie historyczne

Opracowanie historyczne


Informujemy, że ukazała się historyczna publikacja „550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465 – 2015)” wydana pod redakcją O. Marcelego Gęśli OFM i O. Aleksandra Sitnika OFM. Opracowanie to zawiera 19 artykułów, częściowo prezentowanych w formie referatów podczas kon­fe­rencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się 30 V 2015 roku w MOK w Przeworsku.

Książka wydana w formacie A5 ma 484 strony, w tym 84 ilustracje. Jest ona cennym naukowym przyczynkiem do historii zakonu franciszkańskiego, ale także ukazuje ogrom pokoju i dobra, jakie na przeworskiej ziemi do dziś zasiewają naśladowcy Biedaczyny z Asyżu.

Książkę można nabyć w zakrystii i w księgarni internetowej wydawnictwa Calvarianum.