Wspólnota Klasztorna

O. Izajasz Styczyński – gwardian klasztoru, proboszcz parafii, asystent Akcji Katolickiej
O. Szczepan Dolański – wikariusz klasztoru, ekonom
O. Ezechiel Lasota – wikariusz parafii, katecheta w Szkole podstawowej nr 2, duszpasterz Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Oazy Dzieci Bożych
O. Cyriak Budzisz – katecheta, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza
O. Marian Solak – spowiednik i kaznodzieja.
O. Józef Żuk – jubilat; spowiednik i kaznodzieja,
O. Benedykt Huculak
Br. Wilhelm Maciejak – zakrystian.