Wspólnota Klasztorna

O. Erwin Ceklarz – gwardian klasztoru, proboszcz parafii, ekonom, asystent Akcji Katolickiej

O. Ludwik Żołnierczyk –  wikariusz klasztoru i  parafii, katecheta w Szkole podstawowej nr 2, duszpasterz Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Oazy Dzieci Bożych

O. Kazimierz Stec- spowiednik i kaznodzieja

O. Marian Solak – spowiednik i kaznodzieja

O. Józef Żuk – jubilat; spowiednik i kaznodzieja

O. Karol Kida – katecheta w Szkole podstawowej nr 2, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza

Br. Laurenty Rygula- zakrystian.