Wspólnota Klasztorna

O. Erwin Ceklarz – gwardian klasztoru, proboszcz parafii, asystent Akcji Katolickiej

O. Ludwik Żołnierczyk –  wikariusz klasztoru i  parafii, katecheta w Szkole podstawowej nr 2, duszpasterz Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Oazy Dzieci Bożych

O. Marian Solak –  ekonom klasztoru, spowiednik i kaznodzieja

O. Kazimierz Stec- spowiednik ,kaznodzieja, moderator FZŚ

O. Józef Żuk – jubilat; spowiednik i kaznodzieja

O. Karol Kida – katecheta w Szkole podstawowej nr 2, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza

O. Joel Szurlej – spowiednik i kaznodzieja

Br. Łukasz Murawka – zakrystian