Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Zwiedzanie klasztoru

Zwiedzanie kościoła i klasztoru

Zakrystia

Budynek klasztoru kształtowany był przez wiele stuleci. Najstarsza jego część znajduje się od strony wschodniej. Później dobudowano dwa pozostałe skrzydła od strony południowej oraz krużganek zachodni, dzięki czemu powstał wewnątrz mały ogródek – wirydarz. Ceglane mury – zwłaszcza w części wschodniej – mają wiele cech gotyckich: przypory i sklepienia kolebkowe oraz w krużganku zachodnim sklepienie gwiaździste. Od zewnątrz widoczne są romboidalne wzory, w jakie układana była cegła, oraz pozostałości ostrołukowych okien i drzwi.

Zwiedzanie zaczniemy od wschodniego krużganku (koło zakrystii), połączonego z prezbiterium unikatowym, kamiennym portalem. Krużganek ten przyozdobiony jest polichromią, której powstanie ocenia się na lata 1489-1500. Są to najstarsze freski w całym naszym obiekcie; niestety zostały nieświadomie mocno uszkodzone w czasie wcześniejszych prac modernizacyjnych. Odkryte zostały dopiero w 1962 roku. Obrazy te mają wymiary ok. 3,20 × 3 m i przedstawiają Upadek pod krzyżem i Ukrzyżowanie. Są one prawdopodobnie pozostałością cyklu drogi krzyżowej. Kostiumy przedstawionych osób wskazują na wiek XV, chociaż stylistyka obrazów jest jeszcze średniowieczna. Autorem ich jest przypuszczalnie Franciszek z Sieradza – najwybitniejszy w tym czasie artysta bernardyński, uprawiający także malarstwo ścienne.

Fresk - upadek pod krzyżem

Upadek pod krzyżem.
Na pierwszym planie klęczący Chrystus; po prawej u dołu widać Szymona Cyrenejczyka, powyżej Matka Boża i Św. Jan. W oddali widać grupę żołnierzy, w tym setnika na białym koniu. Po lewej stronie u góry postacie łotrów.

Fresk - ukrzyżowanie

Ukrzyżowanie.
Po lewej stronie krzyża Matka Boża, w ciemnoczerwonej sukni i niebieskim płaszczu. Po prawej Św. Jan. U stóp krzyża klęczy Maria Magdalena. Poniżej mała postać w brązowym habicie, prawdopodobnie fundator dzieła.

Nad furtą klasztorną wita odwiedzających mały obraz przedstawiający zwycięską walkę Św. Michała Archanioła, pochodzący ze zlikwidowanego klasztoru w Krystynopolu (w środku). Zaraz za furtą oczekują nas w korytarzu dwa interesujące obrazy: → Św. Onufrego na pustyni, z cechami ikonografii cerkiewnej, (po lewej) oraz apoteozy Św. Franciszka (po prawej).

Obraz Pokutnik Obraz Św. Michał Archanioł Obraz Stygmatyzacja Św. Franciszka

Najciekawszym pomieszczeniem za furtą klasztorną jest refektarz. Piękne sklepienie pokryte jest bogatą kolorową polichromią, nadającą mu jasny i pogodny charakter.

Refektarz

Obraz Bernardyn z wizytą u choregoNa ścianie po prawej stronie, pod wnękami sklepienia, znajdują się obrazy przedstawiające bernardynów pełniących różne posługi duszpasterskie: niesienie Najświętszego Sakramentu ciężko chorej osobie, nauczanie dzieci (w tle charakterystyczna sylwetka naszego kościoła) oraz udzielanie rozgrzeszenia na polu walki I wojny światowej. Obrazy powstały w 1916 roku, ich autorem jest Jerzy Turnau z Mikulic.

Obraz Bernardyn uczący dzieci Obraz Bernardyn na polu walki

Kończąc zwiedzanie dolnej, nieklauzurowej części klasztoru przechodzimy do krużganku zachodniego. Można tu podziwiać piękne → sklepienie gwiaździste, z interesującymi ozdobami pilastrów i zworników. Warto spojrzeć przez okno na tchnący spokojem dziedziniec klasztorny – wirydarz, z którego można podziwiać wieżę, mury kościoła i klasztoru.

Krużganek zachodni

Powyżej: krużganek zachodni z gotyckim sklepieniem.
Poniżej: widok wieży z wirydarza.

Wirydarz i wieża

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść....

Jr 20, 7

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót