Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Zwiedzanie kościoła - kaplica Św. Antoniego

Zwiedzanie kościoła i klasztoru

Kaplica Św. Antoniego

Elegancka, → rokokowa kaplica Świętego Antoniego została wybudowana w 1757 roku dla otaczanego szczególną czcią wiernych obrazu Jezusa Biczowanego. Kaplica nie jest duża – ma wymiary ok. 7 × 7 m, jednak architektonicznie jest doskonała. Ma nawet własny system wentylacji, wspaniale działający w lecie i mogący iść w zawody z najnowszymi systemami klimatyzacyjnymi. W latach 1894-1962 w kaplicy tej przebywał łaskami słynący obraz → przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia. Od tego czasu jest w niej cudowny obraz → Św. Antoniego, który uprzednio znajdował się w ołtarzu obok, obecnie Św. Anny Samotrzeciej.

Wnętrze kaplicy Św. Antoniego

Wnętrze kaplicy Św. Antoniego rozjaśnionej porannym słońcem.

Zwiedzanie kaplicy warto zaplanować na poranek albo letnie popołudnie. Jej umiejscowienie po północnej stronie kościoła powoduje, że tylko wtedy zagląda do niej słońce przez piękne, kolorowe witraże.

W kaplicy znajduje się ołtarz Św. Antoniego, wykonany przez przeworskiego rzeźbiarza Antoniego Rarogiewicza w stylu nawiązującym do rokokowego, w 1894 roku – w 700-letnią rocznicę urodzin Świętego. W ołtarzu umieszczony jest cudowny obraz Świętego Antoniego Padewskiego, namalowany około roku 1650 przez znanego bernardyńskiego malarza → Franciszka Lekszyckiego, działającego wówczas w naszym klasztorze. Obraz przestawia Świętego Antoniego z Dzieciątkiem Jezus; w tle po prawej stronie scena cudu z osłem. Szczegółowy opis podano na stronie poświęconej Św. Antoniemu.

Całości dopełnia bogato zdobiona rokokowa rama. Nad obrazem widnieje godło Franciszkanów z bijącymi od niego złocistymi promieniami. Po lewej stronie obrazu figura → Św. Jana Kapistrana, założyciela prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, po prawej → Św. Bernardyna ze Sienny.

Ołtarz z cudownym obrazem Świętego Antoniego

Ołtarz z cudownym obrazem Świętego Antoniego.

Fresk maryjnyW kaplicy można znaleźć ponadto pozostałości polichromii maryjnych oraz XIX-wieczne, związane z postacią Św. Antoniego. W prawej (wschodniej) ścianie znajduje się epitafium z 1677 roku, poświęcone pamięci Jana Szomowskiego, wojskiego przemyskiego, zm. w roku 1668.

Epitafium w kaplicy Św. Antoniego

Powyżej: epitafium Jana Szomowskiego.
Po prawej: fresk z wyobrażeniem Maryi, w łuku wejścia do kaplicy.


Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Mt 28, 18-20

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót