Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Wspólnota klasztoru

Wspólnota klasztoru

O. Izajasz Styczyński

Tel.: 16 648 76 20, w. 35

Gwardian klasztoru, proboszcz parafii, asystent Akcji Katolickiej.

O. Ezechiel Lasota

Tel.: 16 648 76 20, w. 27

Wikariusz klasztoru i parafii, katecheta w Szkole podstawowej nr 2, duszpasterz Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Oazy Dzieci Bożych i Liturgicznej Służby Ołtarza.

O. Marian Solak

Tel.: 16 648 76 20, w. 22

Ekonom, spowiednik i kaznodzieja.

O. Leon Wierzbicki

Tel.: 16 648 76 20, w. 20

Katecheta w Szkole podstawowej nr 2, duszpasterz chorych, współpracownik w Poradni rodzinnej.

O. Józef Żuk

Tel.: 16 648 76 20, w. 29

Jubilat; spowiednik i kaznodzieja, opiekun Koła Żywego Różańca i Koła Przyjaciół Radia Maryja.

O. dr hab. Benedykt
Huculak

Tel.: 16 648 76 20, w. 25

Spowiednik i kaznodzieja, kapelan hospicjum.

O. Wincenty Guzek


Br. Wilhelm Maciejak

Tel.: 16 648 76 20, w. 24

Zakrystian.

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Mt 5, 13-16

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót