Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
26 MARCA 2017 r. ROK „A”

 1. Dzisiaj już czwarta niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Rekolekcje w naszej parafii – od przyszłej Niedzieli.
 2. Wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału w NABOŻEŃSTWACH PASYJNYCH – Gorzkich Żali i Drogi krzyżowej. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.
 3. We wtorek wszystkich Czcicieli św. Antoniego zapraszamy na Nabożeństwo o godz. 8.00 i 18.00. Patronowi naszego sławetnego Grodu zawierzajmy lokalną społeczność modląc się o trwanie w Prawdzie, Pokoju i wzajemnym Szacunku.
 4. W środę natomiast Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia zapraszamy na Nabożeństwo o godz. 18.00. Przy tej okazji ponawiamy apel o dostarczanie informacji o otrzymanych łaskach i opiece doznanej ze strony naszej MATKI. Każde takie świadectwo – to bezpośredni wkład w dzieło Koronacji Cudownego Wizerunku.
 5. Mężczyźni, którzy w ubiegłych latach grali rolę apostołów – proszeni są o przyjście na spotkanie organizacyjne w najbliższy, poniedziałek, tj. 27 marca
  na godz. 19.00.
 6. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze siebie, z ochoczym sercem podejmujemy trud dobrowolnego, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory.
 7. We wszystkie niedziele, Wielkiego Postu – zbierane są ofiary na kwiaty i dekorację Bożego Grobu.
  Ofiary na ten cel można składać do skarbonki przed ołtarzem św. Franciszka. Wszystkim ofiarodawcom, najczęściej nam bezimiennym – składamy serdeczne „Bóg zapłać” .
 8. Na czas WIELKIEGO POSTU zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień i pełnienia dzieł miłosierdzia. Jałmużnę wielkopostną przeznaczoną na działalność Caritas naszej Archidiecezji można składać - nabywając Baranki i świece Caritas na stół wielkanocny oraz skarbonki wielkopostne, które powinny zabierać dzieci, a i inni też, bo zebrane oszczędności będą przekazane dla biednych dzieci..
 9. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia. W naszych wysiłkach ku nawróceniu niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.
 10. W dniach od 24 maja do 02 czerwca br. odbędzie się 10-cio dniowa Pielgrzymka do Włoch. Szczegóły na plakatach.
  Telefon kontaktowy: 606 378 582
 11. SŁOWO BOŻE NA TYDZIEŃ …
  ________________________________________
  BĄDŹ WOLNY
  Nie mów, że jesteś postępowy. Ani nie mów, że nie jesteś postępowy. Nie mów, że jesteś konserwatywny. Ani nie mów, że nie jesteś konserwatywny. Nie mów, że jesteś intelektualistą. Nie mów, że jesteś specjalistą.
  Nie mów, że wszystko, co było dawniej, było dobre. Ani nie mów, że wszystko, co było dawniej, było złe. Nie mów, że wszystko, co nowe, jest dobre. Ani nie mów, że wszystko, co nowe, jest złe. - Dlaczego kamieniejesz?
  Bądź wolny. Zawsze otwarty, świeży, przygotowany. Nie bój się, że wtedy łatwo cię przewrócić, zdmuchnąć, zniszczyć.
  W ogóle nigdy niczego się nie bój.

  Ks. Mieczysław Maliński

Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj,
bo cały w tym człowiek!
Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd,
wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.

Koh 12, 13-14

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót