Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież

Dzieci Boże

Wspólnota Dzieci Bożych gromadzi się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w Zielonej Dolinie. Formacja ma na celu uwrażliwić dzieci na wartości chrześcijańskie oraz przyczynić się do rozwoju ludzkiego oraz chrześcijańskiego. Na spotkaniach sobotnich także przygotowujemy liturgie Mszy Świętej niedzielnej z udziałem dzieci (niedziela, godz. 11.00). Dzieci w czasie wakacji letnich wyjeżdżają na rekolekcje. Okazjonalnie organizowane są różne wycieczki np. do Domu Zabaw „Fantazja” w Rzeszowie. Animatorami Dzieci Bożych są: Monika Pieniążek, Paulina Kruk oraz Marcin Thomas.

Opiekunem Dzieci Bożych jest Ojciec Marceli.

Zajęcia Dzieci Bożych

Zajęcia wspólnoty Dzieci Bożych w Zielonej Dolinie.

Franciszkańska Młodzież Oazowa

Wspólnota Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej gromadzi się na spotkaniach w Zielonej Dolinie w salce franciszkańskiej. Spotkania odbywają się o godzinie 16.00 w pierwsze trzy soboty miesiąca, natomiast w czwartą sobotę spotkanie zaczyna się o godzinie 15.30.

  1. W pierwszą sobotę miesiąca ma miejsce spotkanie w stopniach uczestników z Animatorami, wspólny śpiew oraz kompleta (czyli modlitwa na zakończenie dnia).
  2. W drugą sobotę po spotkaniu z Animatorami i wspólnym śpiewie bierzemy udział we Mszy Świętej a po niej jest kompleta.
  3. Trzecia sobota, podobnie jak pierwsza, to spotkanie w stopniach, wspólny śpiew oraz kompleta.
  4. W czwartą sobotę odbywa się wspólne spotkanie z Moderatorem, w trakcie którego poruszane są różne tematy życiowe i prowadzona jest dyskusja, ćwiczenia integrujące wspólnotę, oglądanie filmów problemowych. Następnie ma miejsce wspólny śpiew, Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele. Po adoracji modlimy się kompletą.
Grupa Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej

Grupa Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej na próbie przed niedzielną Eucharystią.

W trakcie spotkań w stopniach uczestnicy jednego ze stopni idą do Domu Opieki Caritas i pomagają w karmieniu pensjonariuszek. Po każdym spotkaniu wspólnoty gromadzimy się na odprawie Animatorów z Moderatorem. W sobotę przygotowujemy się też do Eucharystii Niedzieli. Niedzielna Msza Święta dla Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej odprawiana jest w naszym kościele o godzinie 9.30. O godzinie 8.45 w Zielonej Dolinie odbywa się wspólny śpiew przed Eucharystią.

W czasie ferii zimowych Franciszkańska Młodzież Oazowa bierze udział w zimowisku wspólnotowym. W roku 2009 miało ono miejsce w miejscowości Ząb koło Poronina. Po całorocznym czasie formacji w trakcie wakacji młodzież wyjeżdża na rekolekcje oazowe dla poszczególnych stopni, które mają miejsce w klasztorach naszej Prowincji. Są to klasztory w → Leżajsku, Skępem, Dukli, Radecznicy i Wetlinie.

Animatorzy:

Opiekunem i moderatorem Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej jest Ojciec Marceli.

Harcerze

Przy naszym klasztorze działa 1. Przeworska Drużyna Harcerzy „BOREK” im. św. Franciszka z Asyżu należąca do → Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „GRODY”).Gogło drużyny

Godłem drużyny jest połowa lilijki ZHR wraz z połową sosny – symbolem boru, na brązowym → Tau z żółtą obwódką – symbolem św. Franciszka z Asyżu. Całość spoczywa na tle w barwach drużyny. Obecnie drużyna liczy 11 harcerzy. Drużynowym jest pwd. Piotr Saczek HO. Opiekunem drużyny jest Ojciec Reginald.

Drużyna harcerska

Drużyna „Borek” na zajęciach ze śpiewu harcerskiego w harcówce w Zielonej Dolinie.

Idąc w ślady świętego patrona, drużyna spędza dużo czasu na łonie natury. Spotyka się raz w miesiącu na zbiórkach drużyny oraz co tydzień w soboty na zbiórkach zastępów, śpiewając, pląsając, bawiąc się a także doskonaląc różne techniki harcerskie, takie jak terenoznawstwo, pionierka, samarytanka, szyfrologia, łączność itd. Organizuje gry terenowe, harce w terenie, biwaki, rajdy, obozy i biwaki zimowe oraz coroczny kwietniowy „Turniej o włócznię św. Jerzego” dla zastępów harcowniczych z zaprzyjaźnionych drużyn. Ponadto drużyna podejmuje różne akcje związane z szerzeniem wiary pośród młodzieży oraz zapewnia ochronę i pomoc dla różnych imprez kościelnych i lokalnych. Starsi harcerze co roku biorą udział w ogólnopolskim spotkaniu młodzieży → LEDNICA 2000 oraz → Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, pełniąc na nich służbę porządkową oraz medyczną.

Drużyna również zobligowała sie do pielęgnacji i pomocy przy utrzymaniu porządku w „Zielonej Dolinie”.

Starsi harcerze związani są także z → HOPR (Harcerskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym), w którym rozwijając wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy służą bliźnim, realizując w ten sposób jedną z idei harcerstwa.

Harcerze przy ognisku

Przy harcerskim ognisku...

Zbiórki drużyny odbywają się w drugą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 w harcówce w Zielonej Dolinie. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej. Osoby chętne do wstąpienia w szeregi drużyny prosimy o przyjście na zbiórkę lub o kontakt z drużynowym (na stronie drużyny).

Raz w miesiącu odprawiana jest msza harcerska, w niedzielę o godzinie 12.15.

Zielona Dolina

Kawiarenka w Zielonej Dolinie

Kawiarenka w Zielonej Dolinie.

Franciszkański Ośrodek Duszpastersko-Rekreacyjny im. → Św. Szymona z Lipnicy „Zielona Dolina” powstał w 2007 roku na terenie dawnego gospodarstwa rolnego, zabudowań gospodarczych i salki katechetycznej, po ich gruntownym remoncie i przebudowie. Całość terenu Zielonej Doliny to niemal 3 hektary. Celem ośrodka jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości bezpiecznej zabawy, wypoczynku, rozrywki i nauki, w warunkach przestrzegania chrześcijańskich i ogólnoludzkich zasad życia, kultury oraz poszanowania Boga i innego człowieka. Poza stałą opieką duszpasterską Zielona Dolina oferuje dzieciom i młodzieży:

Boisko do siatkówki

Na meczu siatkówki.
W głębi zabudowania Zielonej Doliny.

Wiosną 2009 roku zostanie ukończone drugie boisko trawiaste do piłki nożnej (60 × 75 m). Jest też staw, w którym dzieci i młodzież – pod pewnymi warunkami – mogą łowić ryby.

Zajęcia z dziećmi

Zajęcia z dziećmi na świeżym powietrzu w Zielonej Dolinie.

W Zielonej Dolinie odbywają się także zajęcia i spotkania Oazy Dzieci Bożych, Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i naszej drużyny harcerskiej. Organizowane są tu także festyny parafialne, zabawy dla dzieci, zawody sportowe i uroczystości.

Festyn parafialny

Festyn parafialny w lecie 2008 roku.

Zielona Dolina otwarta jest od wiosny do późnej jesieni, od wtorku do soboty w godzinach 16.00 – 21.00, w niedziele od 15.00 do 21.00. Młodzież i dzieci są zawsze pod opieką dorosłych.

Serdecznie zapraszamy!

Sala ze stołem pingpongowym

Sala sportowa ze stołem pingpongowym.

Remont budynku

A tak tu niegdyś wyglądało...


Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

M 10, 13-16

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót