Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Franciszkańskie Misterium Męki Pańskiej u OO. Bernardynów w Przeworsku

Franciszkańskie Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej

Sąd Piłata nad Panem Jezusem
(pl.wikipedia.org)

Misteria to jeden z podstawowych rodzajów średniowiecz­nego widowiska religijnego. Wystawiano w nich sceny z róż­nych fragmentów Pisma Świętego, apokryfów i żywotów świętych. Początki misteriów w kulturze chrześcijańskiej sięgają X wieku. Na początku wystawiane były przede wszystkim przy klasztorach, ale od czasów soboru w Trydencie scena nie musiała znajdować się tylko w kościele, lecz mogła być umieszczona w obszarze przestrzeni publicznej – misteria odgrywano np. na rynkach, placach miejskich. Aktorami coraz częściej nie byli już mnisi, lecz osoby świeckie (najczęściej członkowie lokalnych bractw religijnych, organizacji cechowych itp.), a teksty wygła­szane były w języku narodowym, a nie w języku liturgii, czyli po łacinie. Dzięki temu przesłanie przedstawienia docierało do wszystkich wiernych.

W Polsce misteria pojawiły się później niż w Europie Zachodniej. Średniowieczne teksty zachowały się jedynie w urywkach, a najstarszym polskim misterium zachowanym w całości jest mi­sterium rezurekcyjne Historyja o chwalebnym Zmartwych­wstaniu Pańskim, spisana w czasach renesansu przez Mikołaja z Wilkowiecka (około roku 1580). W okresie reformacji tradycja wystawiania misteriów zanikła; reaktywowano ją dopiero w XX wieku. Warto zauważyć, że misteria Męki Pańskiej są niezwykle popularnie w Ameryce Łacińskiej oraz na Dalekim Wschodzie, zwłaszcza na Filipinach. W niektórych krajach są one z kolei niemile widziane w związku z tzw. poprawnością polityczną, gdyż rzekomo przyczyniają się do nastrojów antysemickich i obrażają uczucia religijne muzułmanów.


Program Misterium Męki Pańskiej 2016:

Plakat Misterium
Niedziela Palmowa - 20 III

Gromadzimy się na ulicy Wojska Polskiego.

14.30
- Rozpoczęcie
- Wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy.
- Wypędzenie przekupniów z świątyni
  (na scenie na parkingu).

15.30 Msza św. w kościele z poświęceniem palm i Gorzkie Żale.

Zdjęcia z lat poprzednich:

Wielki Czwartek - 24 III

Inscenizacja i uroczystości w kościele.

18.00
- Mandatum, umycie nóg Apostołom.
- Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
- Procesja z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy w kościele.

Zdjęcia z lat poprzednich:

Wielki Piątek - 25 III

Inscenizacja i uroczystości w kościele.

17.00
- Dekret u Piłata.
- Droga Krzyżowa ulicami miasta.
- Liturgia Wielkiego Piątku w kościele OO Bernardynów.

Zdjęcia z lat poprzednich:


A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.»

J 13, 12-17

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót