Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

Zapraszamy do naszej wirtualnej Drogi Krzyżowej.

Przedstawione tu obrazy z naszego kościoła zostały namalowane w jesieni 1883 roku przez krakowskiego malarza Stanisława Bryńskiego.

Mogą Państwo wybrać jedną z dwóch wersji rozważań Drogi Krzyżowej:
ze Św. Janem Pawłem II, autorstwa O. Marcelego Gęśli OFM, albo
tradycyjne, których autorem jest Pan Szymon Wilk.

Wyboru można dokonać przy stacji I. Jeśli niczego się nie wybierze, będzie można tylko obejrzeć obrazy.


Stacja 1

A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.”

J 12, 23-26

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót