Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Informacje prawne i techniczne, autorzy

Informacje od autorów

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje i pomoc dla użytkowników naszej witryny internetowej.

Informacje prawne

Pełna treść stron opublikowanych w domenie www.przeworsk.bernardyni.pl, jak również projekt graficzny serwisu, ilustracje i zastosowane rozwiązania programistyczne chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą z wydania trzeciego „Biblii Tysiąclecia” (Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa; 1990). Żywoty świętych oraz miniaturę przedstawiającą męczeństwo Św. Klemensa zaczerpnięto z serwisu → Internetowa Liturgia Godzin. Historia kościoła i klasztoru wg pracy „Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych” pod red. O. Hieronima Wyczawskiego OFM (Kalwaria Zebrzydowska; 1985). Przy opracowywaniu opisów obiektów zabyt­kowych posiłkowano się wskazówkami † O. Filipa Płazy OFM i O. Mariana Wachowicza OFM, pracą magisterską Aldony Młynarczuk „Dzieje konwentu OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1461 – 1939” (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Instytut Historii; 1994) oraz opracowaniem „Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku” (Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu; 1999). Historię relikwii Św. Klemensa oraz modlitwy ku Jego czci opracował Szymon Wilk. Zdjęcia na stronie dla dzieci i młodzieży otrzymano od klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku oraz od drużyny harcerskiej „Borek”. Pozostałe zdjęcia zostały wykonane przez autora.

Autor sprawdził treści stron zewnętrznych, do których zamieszczono odnośniki w niniejszej witrynie, jednak nie odpowiada za ich ewentualne późniejsze zmiany, ani za całokształt zamieszczonych tam informacji.

Witryna ta została w całości wykonana z pomocą Wolnego Oprogramowania; do jej utwo­rzenia użyto programów → GIMP, Inkscape i Vim w systemie operacyjnym → Debian GNU/Linux.

Informacje techniczne

Autor witryny dołożył wszelkich starań, aby strony te dobrze działały i wyglądały jednakowo we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach internetowych. W przypadku przeglądarek zgodnych z obecnie obowiązującymi standardami → XHTML i CSS Konsorcjum W3C różnice w wyświetlaniu stron są nieznaczne i dotyczą jedynie wielkości czcionek; w innych przypadkach autor nie może zagwarantować bezbłędnego wyglądu serwisu. Zaleca się korzystanie z przeglądarek → Firefox i Opera, zapewniających poza bezpieczeństwem prawidłowe wyświetlanie stron.

Użytkowników programu Internet Explorer informujemy, że obecnie wspierane są tylko wersja 8 i now­sze tej przeglądarki. Użytkownikom starszych wersji możemy zagwarantować jedynie podstawowe funkcjo­nalności. Jest to związane z koniecznoscią nadążania za nowoczesnymi technikami programo­wania stron internetowych, które w programach IE 6 i 7 nie są i już nie będą obsługiwane.

Witryna została zoptymalizowana dla rozdzielczości 1 024 × 768 px i większych. Minimalna rozdzielczość funkcjonalna to 800 × 600 px. Kod źródłowy jest w pełni zgodny z specyfikacjami → XHTML w wersji 1.0 Strict i CSS 2 oraz z normami dostępności → WCAG 1.0, priorytet 1, 2 i 3. Kodowanie znaków: ISO-8859-2.

Wygląd i kolorystyka serwisu oraz sposób wyświetlania czcionek mogą się nieznacznie różnić zależnie od systemu operacyjnego, używanego oprogramowania, rodzaju monitora, jego wieku i osobistych ustawień użytkownika.

Autor oświadcza, iż w momencie publikacji strony te nie zawierały żadnych skryptów ani innych ele­men­tów mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla użytkownika. Do pełnego korzystania z niniejszego serwisu nie jest wymagane żadne specjalistyczne ani płatne oprogramowanie.

Pomoc

Powiększanie tekstu

Konstrukcja serwisu umożliwia powiększanie i pomniejszanie wyświetlanego tekstu. W tym celu należy:

We wszystkich przypadkach istnieje także możliwość pomniejszenia tekstu wzgl. całej zawartości. Jeśli po powiększeniu tekstu strona nie wyświetla się prawidłowo, należy ją odświeżyć (menu WidokOdśwież albo klawisz F5 wzgl. Ctrl + R).

Odnośniki

W treści poszczególnych stron zamieszczono wiele odnośników do stron i witryn dostarczających dodatkowych informacji, jak np. Wikipedia czy Brewiarz, a także do pozostałych stron naszej witryny. Dla wygody korzystających i łatwego ich rozróżnienia poprzedzono je symbolami strzałek (→) oraz zaprogramowano etykietki informacyjne, pojawiające się po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad odnośnikiem.

Skróty klawiszowe

Możliwe jest poruszanie się po całej witrynie jedynie przy pomocy klawiatury, przy użyciu zdefiniowanych skrótów. Klawisze skrótów oznaczone są tradycyjnie podkreśleniem. Niestety, obsługa ich jest różna w różnych przeglądarkach internetowych, dlatego zamieszczamy poniżej odpowiednie wskazówki:

Naciśnięcie klawisza Home powoduje zawsze przejście na początek strony, End – na koniec strony, klawisze PageUp i PageDown powodują zawsze przesunięcie obrazu o zakres wyświetlany na ekranie (1 ekran) odpowiednio: PageUp – w górę, PageDown – w dół. Dodatkowo, strony można przewijać płynnie klawiszami strzałek: i .

Drukowanie

Witrynę zaprogramowano tak, iż drukowana jest tylko treść poszczególnych stron, bez ozdobnego okna, menu oraz innych, niemających istotnego znaczenia elementów o charakterze dekoracyjnym. W celu wydrukowania zawartości poszczególnych stron wystarczy skorzystać z menu przeglądarki PlikDrukuj... lub skrótu klawiszowego Ctrl + P.

Starano się tak dobrać ustawienia, aby uzyskać możliwie dobrze czytelny druk przy rozsądnym zużyciu papieru. Ponieważ jednak implementacja obsługi tych ustawień w przeglądarkach internetowych jest daleka od poprawności, wydruki mogą różnić się od oczekiwanych. Ponadto postać ich może być różna zależnie od systemu operacyjnego, przeglądarki i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma żadnego wpływu. W razie niezadowalającej wielkości czcionki należy dokonać odpowiednich ustawień w używanym programie.

Ilustracje

Niektóre ilustracje, szczególnie w dziale „Zwiedzanie” są objętościowo duże i mogą powoli się wczytywać. Niestety, nie zawsze jest możliwe osiągnięcie małej objętości obrazu przy zachowaniu jego dobrej jakości. W razie powolnego wczytywania się ilustracji u osób posiadających łącza o małej przepustowości pozostaje nam tylko prosić o cierpliwość.

Autorzy

W pracach nad niniejszą witryną internetową brali udział:

Autorzy pragną bardzo serdecznie podziękować Ojcom Bernardynom za bezcenną pomoc w postaci udostępnienia materiałów, umożliwienia i pomocy w wykonywaniu zdjęć oraz udzielania wielu warto­ścio­wych wskazówek i informacji. Szczególne podziękowania autorzy chcą wyrazić dla następujących osób (w kolejności alfabetycznej): Włodzimierz Gązwa, O. Gerard Konieczek OFM, † O. Filip Płaza OFM, O. Dominik Siuta OFM, O. Kordian Tarchała OFM, O. Marian Wachowicz OFM, Szymon Wilk, Br. Władysław Wyka OFM.


Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano!
On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
W ręku Jego i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania.

Mdr 7, 15-16

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót