Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Św. Antoni Padewski

Św. Antoni z Padwy

Życie i dzieło Św. Antoniego

Antoni urodził się w Lizbonie w Portugalii 1195 roku jako syn Marii i Marcina Boglioni. Na chrzcie otrzymał imię Fernando. W tym mieście uczęszczał do szkoły katedralnej i zapewne około 15 roku życia wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych św. Augustyna. Po dwu latach przeniósł się do klasztoru Santa Cruz w Coimbrze i tam zdobył solidne wykształcenie, szczególnie poznając Pismo Święte i naukę Ojców Kościoła. W roku 1219 został wyświęcony na kapłana a w rok później przeżył bardzo uroczystość przewiezienia do Coimbry relikwii pięciu męczenników franciszkańskich, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Maroku. Poznawszy duchowość Św. Franciszka z Asyżu, za wiedzą swoich przełożonych, przeniósł się do franciszkanów, przyjmując ich habit i zmieniając swoje chrzestne imię na Antoni. Pragnął pójść w ślady męczenników i dlatego udał się z posługą misyjną do Maroka, jednakże tam ciężko zachorował i musiał wracać do kraju.

Statek gnany burzą morską zawinął na Sycylię. Stamtąd Antoni pojechał na kapitułę generalną zakonu do Asyżu w 1221 r., gdzie spotkał się ze Św. Franciszkiem. Wkrótce Antoni dał się poznać jako wybitny kaznodzieja i sława jego kazań dotarła do brata Eliasza, następcy św. Franciszka, który mianował go generalnym kaznodzieją zakonu. Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225-1227 głosił kazania w południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów). Gdy powrócił do Italii, na kapitule generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Antoniego „Arką Testamentu”. Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne. Dał się również poznać jako profesor teologii, którą wykładał swoim braciom zakonnym, przede wszystkim w duchu Św. Augustyna. Ponadto wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii, a także pracował na uniwersytetach w Montpellier i Tuluzie. Obdarzony był również wielu charyzmatami – miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach i proroctwa.

Św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus, książką i lilią (rzeźba)

Św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus, książką i lilią.

W roku 1230 na kapitule generalnej Antoni zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy. Szczególną popularność kaznodziejska osiągnął w Wielkim Poście 1231 r. Wokół Antoniego gromadziły się tysiące wiernych, których doprowadzał do poprawy życia, a także skutecznie zwalczał lichwę, więzienie dłużników i wyzyskiwanie biednych. Wyczerpany nadmierną pracą zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorze klarysek w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, umarł mając zaledwie 36 lat.

Pozostawił po sobie zbiór kazań na niedziele i uroczystości świętych. W następnym roku (30 V 1232) papież Grzegorz IX kanonizował Antoniego. O tak rychłej kanonizacji zadecydowało powszechne przekonanie świętości i rozliczne cuda raz łaski, jakich wierni doznawali przy grobie Św. Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo szybko. Grzegorz IX bullą Cum iudicat w 1233 roku wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. Sykstus V w 1586 r. włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła. Na życzenie króla Hiszpanii Filipa V Innocenty XIII w roku 1722 ustanowił świętem 13 czerwca dla całej Hiszpanii i podległej jej wówczas Ameryki Południowej. W Padwie zainicjowano praktykę czczenia w każdy piątek śmierci św. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.

Kult św. Antoniego rozwinął się bardzo szybko nie tylko w Italii, ale też w całym świecie chrześcijańskim. W Italii wystarczy tylko powiedzieć „Święty” na określenie osoby Św. Antoniego. Ku czci Świętego powstało wiele bractw i kilka zakonów. Ludwika Bouffier zainicjowała w roku 1890 w Tuluzie we Francji dzieło zwane: „Chleb Św. Antoniego”, tzn. jałmużna dla ubogich. Św. Antoniego jako swojego patrona uznają franciszkanie, siostry antonianki i antoninki, mieszkańcy Lizbony, górnicy, małżonkowie, narzeczeni, położnice, ubodzy. Wzywano Św. Antoniego jako orędownika w przypadku bezpłodności, w sprawach rodzinnych, podczas zarazy bydła. Najbardziej jest dla nas znany jako patron ludzi i rzeczy zagubionych.

Cudowny obraz Św. Antoniego

Cudowny obraz Św. Antoniego.

W ikonografii ukazuje się św. Antoniego w habicie franciszkańskim symbolizującym ubóstwo, pokorę i pokutę. Do typowych jego atrybutów należą: książka (symbol nauki) i lilia (niewinność), czasami Święty występuje z sercem płomiennym lub samym płomieniem na dłoni. Często jest również ukazywany z Dzieciątkiem Jezus jako Zbawicielem Świata.

W naszym kościele znajduje się cudowny obraz Świętego Antoniego Padewskiego, pędzla znanego mistrza epoki baroku → Franciszka Lekszyckiego, namalowany około roku 1650. Obraz przestawia Świętego Antoniego z Dzieciątkiem Jezus; jest to scena cudu, który wydarzył się w Camposampiero na krótko przed śmiercią Świętego. Po prawej stronie przedstawiono cud z osłem. Pewien człowiek rzekł „Uwierzę, że Chrystus jest naprawdę obecny w hostii konsekrowanej, gdy zobaczę mego osła klękającego przed monstrancją.” W oznaczonym czasie Św. Antoni przybył z monstrancją a jego przeciwnik z osłem, głodzonym przez trzy dni. Mimo że osłu podsuwano paszę, zwierzę uklękło przed Najświętszym Sakramentem. Na stole po lewej stronie widać księgę oraz czaszkę – symbol rzeczy ostatecznych.

Pierwotnie obraz ten znajdował się w ołtarzu bocznym w nawie północnej (obecnie Św. Anny Samotrzeciej), później umieszczono go w kaplicy obok.

Uroczystości

Liturgiczny obchód ku czci Św. Antoniego przypada na dzień 13 czerwca i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. W naszej parafii w tym dniu ma miejsce okolicznościowy odpust, w czasie którego odbywa się poświęcenie dzieci i lilii Św. Antoniego.

Nabożeństwa ku czci Św. Antoniego obywają się w każdy wtorek, o godzinie 8.00 i 18.00.

Modlitwy ku czci Św. Antoniego

Modlitwa ogólna

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa za dzieci

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami, chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku; Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przedstawione Ci dzieci oraz sam jako Dziecię zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego z Padwy: racz więc to dziecko zawczasu otoczyć słodyczą swojego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła jego umysłu oraz dozwól, aby za przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy, wzrastało w latach, w mądrości i w łasce i zawsze mogło podobać się Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Modlitwa rodziców za dzieci

Święty Antoni z Padwy – Piastunie Najmilszego Dzieciątka Jezus, oddaję pod Twoją szczególną opieką moje dziecko, ufając Twojej miłości i dobroci. Proszę Cię rozpalaj je w wierze ku Bogu, umacniaj je w czystości i świętości, ochraniaj przed złem tego świata i prowadź po drogach życia do Jezusa Chrystusa, który pragnie aby wszystkie dzieci przychodziły do Niego. Niech zajaśnieje twoja miłość, łaskawość i świętość aby wszyscy poznali Najświętsze Oblicze Ojca Niebieskiego, Jego syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen.

Modlitwa dziecka do Św. Antoniego z Padwy

Święty Antoni z Padwy – Serdeczny Przyjacielu Dzieciątka Jezus, weź opiekę mnie który obieram Cię dzisiaj za swego patrona, orędownika, opiekuna i przewodnika. Postanawiam mocno za Twą przyczyną i Twym przemożnym wstawiennictwem zawsze iść drogą wiary, nadziei, miłości Boga i bliźniego. Bądź dla mnie, obrońcą przed złem i przewodnikiem na drodze życia doczesnego i szczęścia wiecznego w niebie. Amen.

Nowenna do Św. Antoniego z Padwy

Do odmawiania w każdy dzień przed rozważaniem:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
K: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz się.
K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W: jak było na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Prośba do Ducha Świętego:

Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
K: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
W: i odnowisz oblicze ziemi.
K: Módlmy się: Boże, któryś napełnił serca Twych wiernych światłem Duch Świętego, daj nam w tymże Duchu znać, co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Modlitwa wstępna

Uwielbiam Cię całym sercem, Boże w Trójcy jedyny. Pozwól mi, nędznemu stworzeniu Twemu, oddać pokłon z aniołami Twoimi i niegodnymi ustami moimi śpiewać razem niebieskimi duchami: „Święty, Święty, Święty! Pan Bóg zastępów, pełna jest ziemia Twojej chwały!” Wiem o tym niepojęty Boże, że jestem niczym wobec Twego majestatu. Ufając jednak Twej dobroci ośmielam się błagać Cię, abyś Ty Boże w Trójcy jedyny, zwrócił oczy na nędzne stworzenie Twoje. Wiem o tym, że – co gorsze – jestem stworzeniem niewdzięcznym. – Ty mnie stworzyłeś, Ty mnie odkupiłeś, Ty mnie obsypujesz darami nadprzyrodzonymi, aby mnie zbawić. – Jakże często zapominałem o wdzięczności za te bezcenne dary. Lecz dziś wołam całym sercem: „Dzięki Ci składam, wszechmocny Boże, za wszystkie otrzymane dary”. Wiem o tym, że – co najgorsze – jestem grzesznikiem. Jeden grzech śmiertelny – wystarczy, byś odwrócił ode mnie swoje ojcowskie Oblicze; a ja tych grzechów popełniłem więcej, niż dni życia mego. Wierzę jednak, że Ty jesteś Ojcem najlepszym, który nie odrzuca modlitw błagalnych niewdzięcznego i marnotrawnego syna. Ufam w Twe miłosierdzie, że „sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz” (Ps 51,19). Syn Twój, a nasz Zbawca Jezus Chrystus zapewnił nas: „O cokolwiek będziecie prosić Ojca mego w Imię moje, to uczynię” (J 14,13). Przez Imię Jezus, przez Jego Mękę i Krew, przez Jego krzyż i śmierć wołam do Ciebie Boże: Miej litość nade mną, odpuść grzechy, zapomnij winy, wysłuchaj moje prośby. Kościół, nasza duchowna Matka, zapewnia nas, że za kim wstawi się do Ciebie Matka Boga-Człowieka i Matka nasza Maryja, nie odrzucisz Jej pośrednictwa. Wołamy więc z głębi serca: Matko uproś, Matko ubłagaj, Matko przyczyń się za nami! Ten sam Kościół święty stwierdza, że o co Ciebie poprosi wierny Twój Sługa na ziemi, a obecnie wielki Przyjaciel w królestwie niebieskim, święty Antoni z Padwy, Ty obiecałeś, że nie odmówisz żadnej Jego prośbie. Dlatego zwracam się do Niego z całą ufnością: O święty Cudotwórco, święty Antoni, który z nieba spoglądasz na grzeszną ziemię, na miejsce mojej doczesnej tułaczki, widzisz moją nędzę tak duszy jak i ciała. Ty, o dobry święty Antoni, wiesz że jestem grzeszny; uproś mi więc łaskę nawrócenia – Ty wiesz, że jestem słabej woli; wybłagaj mi łaskę wytrwania. O święty Antoni, który sam byłeś tułaczem na tym padole płaczu, Ty wiesz, jak ciężki jest krzyż niewoli doczesnej, jak słone są łzy, jak krwawi się z bólu serce, jak ciężki jest kamień smutku. Tobie Bóg obiecał, że nie odmówi żadnej Twej prośbie. Proszę Cię wybłagaj mi darowanie kar doczesnych i wyjednaj mi u Boga, aby zdjął mój krzyż lub przynajmniej dał ulgę w cierpieniu. Wiem, że nie jestem godzien wołać do Pana: zlituj się, wysłuchaj mnie. Ciebie, więc wybieram za Pośrednika między mną a Bogiem i wierzę, że On Cię wysłucha. Obiecuję również, że przez całe moje życie chwalić będę Ciebie, a przez Ciebie Boga w Trójcy Jedynego. Obiecuję nadto, że będę szerzyć między mymi bliźnimi Twoją cześć i wiarę w skuteczność Twego wstawiennictwa u Boga. Chcę pamiętać o Twoich dniach wtorkowych, nie zapominać o Twoich biednych, ale wspierać ich w imię Twoje chlebem i modlitwą.
W: Amen.

Dzień pierwszy

Boże w Trójcy Jedyny, któryś przez Jezusa Chrystusa rzekł: „Jeżeli będziecie mieć wiarę jako ziarno gorczyczne, nic niepodobne wam nie będzie” (Mt 17,20), prosimy Cię przez wiarę sługi Twego świętego Antoniego, daj nam wiarę mocną i stałą, powszechną i żywą, abyśmy wierząc w Tobie całą ufność pokładali za życia, a po śmierci mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Dzień drugi

Boże w Trójcy Jedyny, który powołałeś nas do prawdziwej wiary, prosimy Cię, przez zasługi Twego wiernego sługi świętego Antoniego o łaskę, byśmy mogli żyć tak, jak wiara nakazuje, a tym samym wyznać przed światem, że Ty jesteś początkiem i końcem naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Dzień trzeci

Obciążeni grzechami, Panie, lękamy się Twej sprawiedliwości i nie śmiemy sami zanieść naszych modlitw. Zwracamy się, więc do Ciebie przez przyczynę świętego Antoniego, który tylu ludziom okazał swoją skuteczną pomoc, daj nam ufność bezgraniczną w Twoje miłosierdzie i odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Dzień czwarty

Panie Boże, w którego ręku spoczywają nasze losy, prosimy się przez przyczynę sługi Twego świętego Antoniego, spraw to swoją łaską, aby oko Twej Opatrzności czuwało zawsze nad nami i miało w swej opiece naszą duszę i ciało, naszą dolę doczesną i wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Dzień piąty

Boże, który wlałeś w nasze serca pragnienie miłości, daj nam przez miłość świętego Antoniego ku Tobie tę łaskę, byśmy wyzbyli się miłości ziemskiej, która nas od Ciebie oddala, a zapal nasze grzeszne serca takim ogniem miłości, byśmy mogli mówić ze świętym Franciszkiem: „Bóg mój i wszystko”. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Dzień szósty

Boże w Trójcy, jedyny! My, którzy jesteśmy niegodni, aby podnieść nasze oczy ku Tobie, odważamy się prosić Cię przez przyczynę świętego Antoniego, byś nam dał łaskę dobrej mod1itwy, którą chcemy Cię chwalić, dziękować, przebłagać i prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nas, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Dzień siódmy

Boże, rozkazałeś nam: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Kpł 19,18), prosimy Cię przez zasługi wielkiego Twego miłośnika i przyjaciela ludzi świętego Antoniego, racz to łaską swą sprawić, abyśmy z miłości ku Tobie wszyscy stali się jedną rodziną, której Ty jesteś Ojcem, a my, Twoje dzieci, abyśmy byli między sobą prawdziwymi braćmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (Litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...).

Dzień ósmy

Boże, źródło prawdziwej miłości, miłosierdzia i przebaczenia, my tak często zatwardziali w nienawiści do bliźnich prosimy Cię, przez miłość świętego Antoniego ku Tobie i Twoim wrogom, dał nam serce pełne miłości, gotowe do przebaczeń. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Dzień dziewiąty

Boże w Trójcy jedyny, który nikomu, nawet największemu grzesznikowi nie odmawiasz swej łaski, prosimy Cię przez przyczynę świętego Antoniego o tę łaskę, byśmy począwszy od tej nowenny trwali wiernie przy Tobie w wierze, nadziei i miłości aż do ostatniego momentu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (litania do św. Antoniego z Padwy i inne modlitwy...)

Litania do Św. Antoniego z Padwy

K: Módl się za nami, święty Antoni,
W: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

-----
Litanię do Św. Antoniego z Padwy w formacie PDF można pobrać ze strony → Biblioteka.

Pieśń ku czci św. Antoniego

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego;
Wszelkich łask dowody odbierzesz od Niego.
Morze się ucisza; czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Za Jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
Morze się ucisza...

Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem,
Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
Morze się ucisza...

W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy,
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.
Morze się ucisza...

Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą
I z Padewczykami sławę Jego głoszą.
Morze się ucisza...

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała za tę władzę daną Antoniemu.
Morze się ucisza...

K: Weź nas w opiekę, święty Antoni
W: niech nas twa prośba od złego broni.
K: Módlmy się: Niech wspomaga Kościół Twój, Panie Boże, uroczysta modlitwa świętego Antoniego, Wyznawcy Twego i Doktora, abyśmy pomocą Jego wspierani zasłużyli na wiekuistą radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Wszechmogący Wieczny Boże któryś Świętego Antoniego z Padwy wsławił niezwykłymi cudami, znakami i łaskami – ufni w jego wstawiennictwo i przemożne zasługi prosimy pokornie Twój Majestat, udziel nam za Jego przyczyną tych łask i darów których potrzebujemy do godnego życia chrześcijańskiego. Niech zajaśnieje na nowo Twoja Miłość i Łaskawość względem tych którzy oddają tu w Przeworskim kościele szczególną cześć Twojemu Serdecznemu Przyjacielowi św. Antoniemu. Amen. Św. Antoni módl się za nami.

Relikwie Św. Antoniego

Si quaeris

Si quaeris miracula
Mors, error, calamitas,
Demon, lepra fugiun:
Aegri surgunt sani.

Cedunt mare, vincula,
Membra, resque perditas,
Petunt et accipiunt
Iuvenes et cani.

Pereunt pericula,
Cessat et necessitas:
Narrent hi, qui sentiunt,
Dicant Paduani.

Cedunt mare ...

Gloria Patri et Filio
Et Spiritui Sancto.

Cedunt mare ...

K: Ora pro nobis, beate Antoni
W: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
K: Oremus: Ecclesiam tuam, Deus, beati Antoni Confessoris tui atque Doctoris deprecatio votiva laetificet: ut spiritualibus semper muniatur auxiliis et gaudiis perfrui mereatur aetemis. Per Christum Dominum nostrum.
W: Amen.


Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.

M 8, 34-38

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót