Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Witamy!

Szczęść Boże!

Witamy na stronach internetowych kościoła Św. Barbary i klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.

nowenna przed jubileuszem 550-lecia

W sobotę, 26 kwietnia zapraszamy na wieczornicę w wigilię kanonizacji bł. Jana Pawła II i Jana XXIII.

Początek o godz. 18.00 Mszą Św. z kazaniem, po Mszy św. będzie program słowno-muzyczny poświęcony tym Papie­żom przygotowany przez Młodzie­żową Różę Różańcową pw. bł. Jana Pawła II z naszej Parafii.

O godz 20.00 w na scenie parkingu klasz­tornego wystąpi zespół Outsider Blues z Przeworska.


Rajd Konfederatów Barskich – Bałkany 2014

Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą WSCHÓD – ZACHÓD organizuje Rajd Konfederatów Barskich – Bałkany 2014 w dniach 26.04.2014 – 10.05.2014.

Uroczyste Rozpoczęcie Rajdu odbędzie się w niedzielę, 27.04.2014 o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele OO. Bernardynów w Przeworsku, po której odbędzie się Parada Motocykli ulicami Przeworska.

Przyjazd uczestników Rajdu nastąpi w sobotę, 26.04.2014 od godz. 16.00 do Zielonej Doliny przy Klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku.

Serdecznie Zapraszamy miłośników „dwóch kółek” oraz wszystkich mieszkańców Miasta Przeworska i okolicznych miejscowości.

Wiecej informacji na temat Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą mogą Państwo znaleźć na → stronie Stowarzyszenia.


Misterium Męki Pańskiej

Zapraszamy do udziału w dwuczęściowym Misterium Męki Pańskiej, które zostanie przedstawione w Niedzielę Palmową i w Wielki Czwartek. W inscenizacji aktorami będą osoby z naszego miasta i okolic.

Misterium rozpocznie się w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia o godz. 14.00, na ulicy Wojska Polskiego obok domu z nr 14. Zobaczymy wówczas sceny: „Wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy” i „Wypędzenie przekupniów”. Następnie odbędzie się Msza św. polowa z poświęceniem palm.

Druga część Misterium będzie miała miejsce w Wielki Czwartek17 kwietnia na parkingu klasztornym o godzinie 18.00 scena „Umycie nóg Apostołom”, Msza św. Wieczerzy Pańskiej i Procesja z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy w kościele.

W Niedzielę Palmową nie będzie Mszy św. o godz. 15.30, natomiast Gorzkie Żale będą w kościele bezpośrednio po Mszy św. polowej.

Plakat Misterium znajdą Państwo → tutaj, a więcej informacji o misterium oraz zdjęcia → na tej stronie.


Św. Izydor z Sewilli – patron programistów i internautów

Mało kto wie, że informatycy, programiści i internauci też mają swojego patrona. Jest nim Św. Izydor z Sewilli. Zapraszamy do zapoznania się z Jego życiem i dokonaniami.

Izydor urodził się około 560 r. w Nowej Kartaginie, w prowincji Murcji. Pochodził z niezwykłej rodziny, z której troje rodzeństwa dostąpiło chwały ołtarzy: Św. Florentyna, Św. Leander i Św. Fulgencjusz. Po rychłej śmierci rodziców wychowaniem młodszego rodzeństwa zajął się najstarszy brat, św. Leander, który był wówczas arcybiskupem w Sewilli. Św. Izydor jako chłopiec nie lubił nauki, a zdobywanie wiedzy nie było jego ulubionym zajęciem.

Po śmierci św. Leandra św. Izydor został wybrany na jego miejsce metropolitą Sewilli. Przez 35 lat rządził archidiecezją, umacniał Kościół w Hiszpanii, zwołując synody, tworząc szkoły i domy zakonne. Prawdopodobnie pod wpływem swoich doświadczeń z dzieciństwa bardzo aktywnie działał na rzecz kształcenia młodzieży i przekazywania jej wiedzy na wszelkie sposoby, aby była mądra i pobożna. Był fundatorem wielu kościołów, klasztorów, szkół i bibliotek. Zabiegał o pod­niesienie poziomu intelektualnego i duchowego osób duchow­nych. Zapamiętano go jako człowieka wyjątkowego miłosier­dzia. O Św. Izydorze mówiono, że polotem dorównywał Platonowi, wiedzą – Arystotelesowi, wymową – Cyceronowi, wszechstronnością – Dydymowi, powagą – św. Hieronimowi, nauką – św. Augustynowi, a jego świętość życia porównywano do św. Grzegorza Wielkiego.

Charyzmat pięknej wymowy Św. Izydor wykorzystał także do dzieł literackich. Pozostawił po sobie bardzo bogatą i piękną spuściznę literacką. Współczesnych, ale także i nas zadziwia rozległością tematyki i podejmowanych problemów oraz do­głębną – jak na swoje czasy – znajomością zagadnień. Poza dziełami stricte religijnymi pisał opracowania historyczne, największą sławę jednak przyniosły Mu dwa dzieła: Chronica Maiora, książka o cudach natury, której treścią są wydarzenia od stworzenia świata oraz Codex etimologiarum – pierwsza, dwudziestotomowa naukowa encyklopedia, zawierająca zwięzłe opisanie syntezy wiedzy z tamtej epoki, wraz z etymologią haseł, co świadczy także o zamiłowaniach lingwi­stycz­nych Autora.

Izydor zmarł 4 kwietnia 636 roku w wieku 82 lat. Jego doczesne szczątki spoczywają obecnie w Lyonie. Kanonizacja Izydora nastąpiła w roku 1598, a w roku 1722 Św. Izydor został ogłoszony Doktorem Kościoła przez Papieża Innocentego XIII. Św. Izydor jest patronem Hiszpanii i Sewilli, informatyków, programistów, internautów oraz samego Internetu. Przedstawiany jest zazwyczaj w stroju biskupim z księgą. Kościół rzymskokatolicki obchodzi Jego wspomnienie 4 kwietnia.

Dziwić może fakt, że patronem informatyków i internautów został człowiek, za którego czasów nikt o takich wynalazkach nawet nie śnił, a więc niemający możliwości wykazania się w tej dziedzinie. Trzeba jednak zrozumieć epokę, w której żył, a wtedy wszystko zacznie wyglądać inaczej. Średniowiecz­na Europa to świat zupełnie inny, niż się powszechnie wydaje. Przede wszystkim był to świat wolności idei, wiedzy i wolności osobistej, prawdziwa Europa bez granic. Mieszkańców łączyła znajomość języków o wiele lepsza, niż dziś, w Europie zachodniej i środkowej wszyscy wykształceni posługiwali się ówczesnym językiem międzynarodowym – łaciną. Dyskryminacja kobiet, całkowite poddaństwo chłopów i cenzura inkwizycji to ponure „wynalazki” odległej przyszłości. Nie było patentów ani materialnych praw autorskich: wynalazki dokonane np. we Włoszech, pieśni śpiewane w Francji, czy odkrycia dokonane w Azji znane były na przykład w Polsce o wiele szybciej, niż by można było się spodziewać. W takich warunkach postęp techniczny, naukowy i artystyczny dokonywał się niezwykle szybko i ówczesna Europa rozwijała się zaskakująco szybko, mimo dręczących ją wojen i klęsk. Czyż katedry mogły być budowane przez brudnych, zabobonnych nieuków?

Święty Izydor wpisywał się w ten nurt znakomicie i podobnie do dzisiejszych młodych ludzi był ciekawy świata, otwarty na nowoczesność i wiedzę, zachowując przy tym naukowy krytycyzm. Nie szczędził trudu w przekazywaniu wiedzy innym, ceniąc sobie ponad wszystko prawdę, uczciwość i sprawiedliwość: „Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj – jak gdybyś miał umrzeć jutro”.

Admin


Rok 2014 rokiem Św. Jana z Dukli

6 grudnia 2013 roku na wniosek franciszkańskiej prowincji OO. Bernardynów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2014 rokiem Św. Jana z Dukli, Patrona Polski, a Metropolita Przemyski Ks. Abp. J. Michalik → ustanowił ten rok Rokiem Jubileuszowym w Sanktuarium Św. Jana z Dukli. W związku z tym otworzyliśmy w naszej witrynie → stronę poświęconą Św. Janowi z Dukli, na której przedstawiono Jego życiorys, modlitwy ku Jego czci, a także informacje turystyczne odnośnie do pamiątkowych miejsc Jego pobytu w malowniczych okolicach Beskidu Niskiego w rejonie Dukli.
Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji na temat kanonizacji Św. Jana z Dukli oraz obchodów 600-lecia Jego urodzin znajdą Państwo w → oficjalnej witrynie internetowej zakonu Bernarynów oraz w → witrynie Sanktuarium Św. Jana w Dukli.


Msze święte

Niedziele i święta

6.30 8.00 9.30 11.00 12.15 15.30 18.00

Dni powszednie

6.30 7.00 7.30 8.00 18.00

Nabożeństwo do św. Antoniego

wtorek: 8.00 i 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

piątek: po mszy św. o godzinie 8.00 (1 godzinę) oraz od 17.00 do 18.00

sobota: od 17.00 do 18.00

Posługa duszpasterska

Sakrament pokuty i pojednania

Do Spowiedzi św. można przystąpić:
– w czasie każdej Mszy św.
– w każdy pierwszy piątek miesiąca, po południu.

Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych w domach odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca; w innych dniach – w razie pilnej potrzeby. Potrzebujących prosimy zgłaszać w zakrystii.

Intencje mszalne i prośby do Św. Antoniego

Intencje mszalne i prośby do Św. Antoniego przyj­mowane są w zakrystii.

Odpusty i uroczystości

Św. Antoniego – 13 VI
Porcjunkuli – 2 VIII
MB Pocieszenia – ostatnia niedziela sierpnia
Św. Franciszka – 4 X
Św. Barbary – 4 XII

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna w następujące dni:
poniedziałki i środy w godzinach 16.00 do 17.30;
piątki w godzinach 9.00 do 10.00 i 16.00 do 17.30.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie → Kancelaria parafialna.

Prasa katolicka

W zakrystii można stale nabyć prasę katolicką oraz inne wydawnictwa. Polecamy między innymi nastę­pujące czasopisma:

Media chrześcijańskie

103,80 MHz 98,20 MHz106,30 MHz

Powyżej podajemy częstotliwości, na których można słuchać chrześcijańskich rozgłośni radiowych słyszalnych w naszym rejonie.

W związku z rozpoczęciem nadawania programu TV TRWAM na multipleksie 1 (MUX-1) od 15 lutego 2014, przypominamy, że aby móc oglądać tę telewizję, należy przeprogramować telewizory i odbiorniki telewizji naziemnej.

Zapraszamy

Pokój i Dobro! – tym tradycyjnym franciszkańskim pozdrowieniem pragniemy powitać serdecznie odwiedzających naszą witrynę i zaprosić do odwiedzania naszej Świątyni nie tylko na tych stronach, ale także w rzeczywistości oraz do uczestniczenia w nabożeństwach. A dzieci i młodzież zawsze gorąco zapraszamy do Zielonej Doliny!


Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajdzie i jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta przy Twoich ołtarzach,
Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają.

Ps 84 (83), 2-5

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót