Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Witamy!

Szczęść Boże!

Witamy na stronach internetowych kościoła Św. Barbary i klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.


„Consolatio Populi Prevorscensis.
Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku”

Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku” – to tytuł najnowszej książki poświęconej w całości historii Cudownego Wizerunku Przeworskiej Madonny. Redaktorem naukowym publikacji jest Szymon Wilk, zaś technicznym Wojciech Kapusta. Książka jest owocem zorganizowanego przed dwoma miesiącami sympozjum historyczno-mario­lo­gicz­nego. Na 352 stronach zawarto jedenaście interesujących artykułów poświęconych różnym aspektom kultu Matki Bożej Pocieszenia i ilustrowanych niemal 50 fotografiami.

Aby dobrze i świadomie przeżyć zbliżające się epokowe wydarzenie, jakim jest pierwsza w historii Przeworska koronacja Cudownego Wizerunku Matki Bożej, warto wcześniej zapoznać się z przebogatą historią naszego wyjątkowego Obrazu Pani Pocieszenia przedstawioną na kartach tego opracowania. Jest to niezwykle wartościowa książka, będąca jednocześnie niepowtarzalną pamiątką Roku Koronacyjnego.

Promocja książki odbędzie się 24 lipca (środa) w Sali Narad Ratusza w Przeworsku. Szczegółowy program znajdą Państwo → na plakacie promocji. Publikację tę można będzie nabyć w zakrystii naszego Kościoła, a także wysyłkowo, kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego: przeworsk bernardyni .*. wp pl.


Sympozjum historyczne
„Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”

Serdecznie zapraszamy na historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe organizowane w ramach przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku: „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”, które odbędzie się 25 maja 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku.

Sympozjum organizowane jest przez Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku oraz Akcję Katolicką pw. Św. Barbary w Przeworsku. W trakcie tegoż sympozjum będzie można wysłuchać szeregu krótkich i treściwych referatów związanych z bliską sercu Przeworszczan tematyką kultu Matki Bożej Pocieszenia w Cudownym Wizerunku.

Szczegółowy program znajdą Państwo → na plakacie sympozjum.


Na drodze do koronacji Cudownego Obrazu

Z radością informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Adam Szal powołał Komisję ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się w naszym Konwencie 17 lutego 2017. Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowanie historyczne dotyczące kultu Cudownego Wizerunku. Ufamy, że spełnią się pragnienia przeworszczan i wyczekiwana przez ponad 90 lat koronacja wkrótce nastąpi.

Jednak aby mogło dojść do koronacji potrzeba więcej przejawów aktualnej czci oddawanej Najświętszej Maryi Pannie w Jej Przeworskim Obrazie. Zwracamy się zatem do wszystkich Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia o składanie świadectw doznanych łask: uzdrowienia, nawrócenia, umocnienia duchowego, wyproszenia narodzin dziecka, rozwiązania trudnych spraw, czy jakiejkolwiek innej pomocy w troskach i doświadczeniach życiowych. Jest to wspaniała okazja do wyrażenia wdzięczności za wysłuchanie modlitw zanoszonych za wstawiennictwem naszej Matki.

W tej sprawie prosimy o kontakt z Ojcem Gwardianem. Każdy, kto zechce podzielić się informacją o doznanej przez siebie łasce w bezpośredni sposób przyczyni się do pomyślnego sfinalizowania starań o koronację Cudownego Obrazu. Równocześnie zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia, Która od ponad 400 lat odbiera cześć w naszej bernardyńskiej świątyni.


Korony dla Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia na Facebooku

Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa na Facebooku pod nazwą → „Korony dla Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia”. Tam też jest historia cudownego Wizerunku. Można tam również przesyłać prośby i podziękowania na środowe Nabożeństwo ku czci Matki Bożej.


Opracowanie historyczne
„550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465 - 2015)”Książka 550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku

Informujemy, że ukazała się historyczna publikacja „550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465 - 2015)” wydana pod redakcją O. Marcelego Gęśli OFM i O. Aleksandra Sitnika OFM. Opracowanie to zawiera 19 artykułów, częściowo prezentowanych w formie referatów podczas kon­fe­rencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się 30 V 2015 roku w MOK w Przeworsku.

Książka wydana w formacie A5 ma 484 strony, w tym 84 ilustracje. Jest ona cennym naukowym przyczynkiem do historii zakonu franciszkańskiego, ale także ukazuje ogrom pokoju i dobra, jakie na przeworskiej ziemi do dziś zasiewają naśladowcy Biedaczyny z Asyżu.

Książkę można nabyć w zakrystii i w → księgarni internetowej wydawnictwa Calvarianum.


Album „550 lat Bernardynów w Przeworsku”Album 550 lat Bernardynów w Przeworsku

Z przyjemnością informujemy, że po prawie trzech latach prac i przy­gotowań został wydany jubileuszowy album „550 lat Bernardynów w Przeworsku” autorstwa Wojciecha Kapusty i Szymona Wilka.

Album w formacie A4 liczy 256 stron ilustrowanych 420 fotografiami. Oprócz zdjęć zawiera informacje historycznie opracowane na podstawie nowych badań, a także informacje o bieżącej działalności duszpas­ter­skiej w naszej parafii. Jest on niewątpliwie największym dziełem foto­graficzno-historycznym, jakie dotychczas ukazało się w wielo­wiekowej działalności przeworskich Bernardynów.

Album można nabyć w zakrystii oraz w → księgarni internetowej wydawnictwa Calvarianum.


Msze święte

Niedziele i święta

6.30 8.00 9.30 11.00 12.15 15.30 18.00

Dni powszednie

6.30 7.00 7.30 8.00 18.00

Nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia

środa: 18.00

Nabożeństwo do Św. Antoniego

wtorek: 8.00 i 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

piątek: po mszy św. o godzinie 8.00 (1 godzinę) oraz od 17.00 do 18.00

sobota: od 17.00 do 18.00

Posługa duszpasterska

Sakrament pokuty i pojednania

Do Spowiedzi św. można przystąpić:
– w czasie każdej Mszy św.
– w każdy pierwszy piątek miesiąca, po południu.

Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych w domach odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca; w innych dniach – w razie pilnej potrzeby. Potrzebujących prosimy zgłaszać w zakrystii.

Intencje mszalne i prośby

Intencje mszalne oraz prośby do Matki Bożej Po­cie­szenia i Św. Antoniego przyj­mowane są w zakrystii.

Odpusty i uroczystości

Św. Antoniego – 13 VI
Porcjunkuli – 2 VIII
MB Pocieszenia – ostatnia niedziela sierpnia
Św. Franciszka – 4 X
Św. Barbary – 4 XII

Kancelaria parafialna

W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna jest czynna we wtorki, środy i czwartki przez pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną, czyli od 17.30 do 18.00.

Kancelaria jest nieczynna w święta i uroczystości kościelne.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie → Kancelaria parafialna.

Prasa katolicka

W zakrystii można stale nabyć prasę katolicką oraz inne wydawnictwa. Polecamy między innymi nastę­pujące czasopisma:

Media chrześcijańskie

103,80 MHz 98,20 MHz106,30 MHz

Powyżej podajemy częstotliwości, na których można słuchać chrześcijańskich rozgłośni radiowych słyszalnych w naszym rejonie.

W związku z rozpoczęciem nadawania programu TV TRWAM na multipleksie 1 (MUX-1) od 15 lutego 2014, przypominamy, że aby móc oglądać tę telewizję, należy przeprogramować telewizory i odbiorniki telewizji naziemnej.

Zapraszamy

Pokój i Dobro! – tym tradycyjnym franciszkańskim pozdrowieniem pragniemy powitać serdecznie odwiedzających naszą witrynę i zaprosić do odwiedzania naszej Świątyni nie tylko na tych stronach, ale także w rzeczywistości oraz do uczestniczenia w nabożeństwach. A dzieci i młodzież zawsze gorąco zapraszamy do Zielonej Doliny!


Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajdzie i jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta przy Twoich ołtarzach,
Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają.

Ps 84 (83), 2-5

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót